Nørregade 22, Køge – butik

10. december 2023

Holsøe Arkitekter har udarbejdet projekt til den fredet ejendom Nørregade 22 i Køge for DEAS Asset Management.

 

 

læs mere

Udviklingsplan nord for Kbh.

2. juni 2023

Holsøe Arkitekter har udarbejdet forslag til udviklingsplan nord for København.

 

 

læs mere

Krathusvej 18 – genopførelse

18. august 2022

Holsøe Arkitekter har udarbejdet projekt i forbindelse med genopførelsen af Krathusvej 18 efter stormskade.

 

 

læs mere

Hellerup – rækkehuse

14. december 2021

Holsøe Arkitekter har udarbejdet skitseprojekt med rækkehuse i Hellerup.

 

 

læs mere

Gentoftegade – boliger

6. januar 2021

Holsøe Arkitekter har tegnet boliger på Gentoftegade for DEAS Asset Management.

 

 

læs mere

Nytorv 7 (baghus) – boliger

4. februar 2020

Holsøe Arkitekter har tegnet projekt til boliger i det fredede Baghuset til Nytorv 7 for DEAS Asset Management.

 

 

læs mere

Nørrebrogade 26

27. januar 2020

Holsøe Arkitekter har tegnet projekt til boliger og erhverv på Nørrebrogade for DEAS Asset Management.

 

 

læs mere

Vesterbrogade – boliger

14. december 2019

Holsøe Arkitekter har tegnet forslag til boliger på Vesterbrogade for DEAS Asset Management.

 

 

læs mere

Helsingør – boliger

15. marts 2019

Holsøe Arkitekter har tegnet forslag til boliger i Helsingør for DEAS Asset Management.

 

 

læs mere

Ballerup Kommune – Helhedsplan

6. december 2018

Holsøe Arkitekter har tegnet helhedsplan i Ballerup Kommune.

 

 

læs mere

Købmagergade 62 – erhverv

1. september 2018

Holsøe Arkitekter har udarbejdet udlejningsanalyser samt projekt for ombygning af butiksareal, 1. sal samt hovedindgang af ejendommen Købmagergade 62.

 

 

læs mere

Frederiksgade 12 – bolig

1. februar 2018

Holsøe Arkitekter har tegnet projekt på Frederiksgade 12 for DEAS asset management.

 

 

læs mere

Jægersborg Allé – boliger

14. januar 2018

Holsøe Arkitekter har tegnet forslag til boliger på Jægersborg Allé for DEAS Asset Management.

 

 

læs mere

Rygårds Allé 7-11, Hellerup – 22 boliger

11. juli 2017

Holsøe Arkitekter har tegnet projekt med 22 boliger på Rygårds Allé 7-11 for De Forende Dampvaskerier.

 

 

læs mere

Udenrigsministeriet, rammekontrakt

12. december 2016

Holsøe Arkitekter er blevet tildelt 5 delaftaler i forbindelse med udbud af rammekontrakter for Udenrigsministeriet.

 

 

læs mere

Nytorv 3/Nygade 7, Boliger

25. november 2016

Holsøe Arkitekter har tegnet projekt med 9 boliger i eksisterende erhvervsejendom for Nordea Ejendomme.

 

 

læs mere

Nørre Søgade 7, Bygningshistorisk undersøgelse

16. november 2016

Holsøe Arkitekter har udarbejdet en Bygningshistorisk undersøgelse til brug i forbindelse med lejlighedsopdeling af ejendommen Nørre Søgade 7, 1370 København K.

 

 

læs mere

Henriksholm, hovedhuset

21. september 2016

Holsøe Arkitekter har tegnet projekt med 9 boliger i eksisterende erhvervsejendom på Henriksholm.

 

 

læs mere

Udenrigsministeriet, prækvalificeret

1. juli 2016

Holsøe Arkitekter er blevet prækvalificeret til 5 delaftaler i forbindelse med udbud af rammekontrakter for Udenrigsministeriet. Aftalerne omfatter bygningssyn, anden teknisk rådgivning og bistand samt bygherrerådgivning vedrørende Udenrigsministeriets statsejede ejendomme i lande uden for Danmark.

Gentofte Rideklub

22. december 2015

Holsøe Arkitekter har vundet konkurrencen vedr. ombygning/tilbygning af Gentofte Rideklub.

 

 

læs mere

Bygningssyn Brasilia

22. december 2015

Holsøe Arkitekter har i december udført bygningssyn på Den Danske Ambassade i Brasilia for Udenrigsministeriet.

 

 

læs mere

Bygningssyn Bangkok

30. oktober 2015

Holsøe Arkitekter har i oktober udført bygningssyn på Den Danske Ambassade i Bangkok for Udenrigsministeriet.

 

 

læs mere

Sjælsø Allé 1-7 - boliger

9. oktober 2015

Holsøe Arkitekter har tegnet projekt med ca. 28 boliger i eksisterende erhvervsejendom for Kongeegen A/S.

 

 

læs mere

Kvæsthusgade 3 - boliger

29. maj 2015

Holsøe Arkitekter har tegnet projekt med 27 boliger i eksisterende erhvervsejendom for Nordea Ejendomme.

 

 

læs mere

Trollesminde, Hillerød - boliger

28. marts 2015

Holsøe Arkitekter har udarbejdet en boliganalyse for Sjælsø Management.

 

 

læs mere

Bygningssyn Nairobi

22. marts 2015

Holsøe Arkitekter har udført bygningssyn på Den Danske Ambassades ambassadørbolig i Nairobi for Udenrigsministeriet.

 

 

læs mere

Rye Kirke - helhedsplan

22. oktober 2014

Holsøe Arkitekter har efter interviewkonkurrence vundet opgaven om om- og tilbygningen af Rye Kirke.

 

 

læs mere

Henriksholm – 5 punkthus

15. marts 2014

Holsøe Arkitekter har udarbejdet skitseforslag for Kongeegen A/S på 5 punkthuse i det naturskønne Henriksholm. Projektet består af i alt 65 familieboliger, som er placeret i den vestlige del af Henriksholm.

 

 

læs mere

Nytorv 7, facaderenovering

18. februar 2014

Holsøe Arkitekter har i tæt samarbejde m. Nordea Ejendomme, Kulturstyrelsen og Malermester Flemming Munck facaderenoveret den fredet ejendom Nytorv 7.

 

 

læs mere

Gentofte Rideklub

31. januar 2014

Holsøe Arkitekter har udarbejdet et skitseforslag til Gentofte Ride klub som tager højde for de lovmæssige krav samt anviser hvorledes en hal til afvikling af stævner kan placeres i en del af den eksisterende bygningsmasse samtidig med at eksisterende udendørs funktioner stadigvæk kan indpasses på grundarealet. Bygningsudformningen anviser mulighed for væsentlige miljøtiltag, som kan have indflydelse på en økonomisk drift.

 

læs mere

Henriksholm - parallelopdrag

11. december 2013

Holsøe Arkitekter har deltaget i et parallelopdrag inviteret af Freja Ejendomme A/S. Opgaven har været at udarbejde et forslag til en ny bebyggelse på de sidste ikke planlagte arealer af Henrikholm i Vedbæk, bedre kendt som den tidligere Forsvarskommandos område.

Det er hensigten, at resultaterne af parallelopdraget vil blive anvendt til udarbejdelse af efterfølgende byggeretsgivende lokalplan for delområde 2.

 

 

læs mere

Holsøe Arkitekter ApS

5. december 2013

Marius Holsøe, ark. MAA og Peter Holsøe, ark. MAA har etableret Holsøe Arkitekter ApS med adresse på Lyngebækgård tæt ved Øresund. Virket som arkitekter fortsætter herfra med forøget energi og kreativitet.

Rødovre Hovedbibliotek - Prækvalificeret

12. august 2013

Holsøe Arkitekter er i samarbejde med COWI blevet prækvalificeret til at give tilbud på renovering af Rødovre Hovedbibliotek. Rødovre Hovedbibliotek er tegnet af Arne Jacobsen og blev bygget i 1967-1969. Rådhuset blev fredet i 2010 af Kulturstyrelsen.

Åbning af den ombyggede Terminal 2

13. juni 2013

Efter en gennemgribende renovering og ombygning af den østlige ende af Terminal 2 er der nu etableret nyt område for selvbetjenings-check-in, nye trapper, kontorer og ikke mindst forbedrede flow-arealer. Adm. direktør for Københavns Lufthavne A/S, Thomas Woldbye, og formanden for CPH’s nye vækstkomite, adm. direktør for By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen, foretog den officielle åbning. Holsøe Arkitekter har været totalrådgiver på projektet vedr. Terminal 2.

Architekturführer Kopenhagen

8. maj 2013

Zinkhuset er udvalgt til den tyske arkitekturguide over København, Architekturführer Kopenhagen, udgivet af DOM publishers.

Rejsegilde for Terminal 2

5. april 2013

Fredag den 5. april blev der holdt rejsegilde for 1. etape af ombygningen af Terminal 2. Holsøe Arkitekter vandt totalrådgivningsopgaven i marts måned 2012. Projektet omfatter en større ombygning af Terminal 2 med etablering af nye indgange, flugtvejstrapper og facade i stueetage samt bedre plads i passagerområderne med større flow- og køarealer. Kontoretagerne er desuden ombygget væsentligt.

 

 

læs mere

Genindvielse af Konventhuset

15. marts 2013

Gennem et halvt år har Konventhuset i Domkirkestræde været under en omfattende ombygning og istandsættelse. Konventhuset, der er opført i 1859, vil fremover være Domsognets sognegård sammen med Konventgården, Det Gule Hus og Konfirmandstuen og skal bl.a. bruges til sognemøder, konfirmandundervisning og korene. Konventhuset blev indviet med taler af bl.a. menighedsrådsformand Anne Rosendal og biskop Peter Fischer-Møller.

Indvielse i Trekroner

28. februar 2013

Indvielse af Plejecenter Trekroner med 107 plejeboliger og fællesfaciliteter som klimarigtigt byggeri samt HP-Huset med 48 handicap- og psykiatriboliger. Byggeriet er opført som passivhusbyggeri og blev indviet med taler fra bl.a. borgmester Joy Mogensen, udvalgsformand Claus Larsen og udvalgsformand Morten Gjerskov.

 

 

Mere…

Nyt sognehus i Jelling

1. februar 2013

Holsøe Arkitekter er blevet indbudt til projektkonkurrencen om Jellings nye sognehus. Det nye sognehus skal opføres på en grund beliggende Gormsgade 19 i det centrale Jelling over for Jelling Kirke. Det er et historisk område med Jelling Kirke og Jellingstene som omdrejningspunkt samt det nye udstillingssted ‘Kongernes Jelling’. Det nye sognehus skal indeholde lokaler til sognemøder og socialt samvær, til undervisningsformål samt til kirkens administration.

Vundet rammeaftale

28. januar 2013

Holsøe Arkitekter har vundet en 2-årig rammeaftale i forbindelse med renoveringsopgaver samt mindre om- og tilbygningsopgaver for Holbæk Kommune inden for skoler, institutioner, ældrecentre, boliger til henholdsvis unge og ældre samt sports- og idrætsbyggeri.

Borgermøde - formidlingscenter

10. december 2012

Roskilde Domkirke og Roskilde Kommune har indledt et samarbejde om etableringen af Roskilde Domkirkes formidlingscenter under Fondens Bro. I denne forbindelse er der blevet afholdt borgermøde vedr. Roskilde Kommunes planer for omlægning af Stændertorvet og samarbejdet om Roskilde Domsogns formidlingscenter. Holsøe Arkitekter har udarbejdet projektet til Roskilde Domkirkes formidlingscenter.

Holbæk Kommune rammeaftale

25. september 2012

Holsøe Arkitekter er blevet prækvalificeret til en 2-årig rammeaftale i forbindelse med renoveringsopgaver og mindre om- og tilbygningsopgaver for Holbæk Kommune inden for skoler, institutioner, ældrecentre, boliger til henholdsvis unge og ældre samt sports- og idrætsbyggeri.

Daginstitution Ved Glyptoteket

14. juni 2012

Holsøe Arkitekter er blevet prækvalificeret til projektkonkurrencen om en ny daginstitution på adressen Ved Glyptoteket 2-4 i København. Den nye institution skal rumme ca. 88 børn fordelt på 4-5 grupper – i alt ca. 850 m2.

Konventgården præmieret

12. april 2012

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Roskilde har valgt at præmiere Roskilde Domsogns nye byggeri, Konventgården, som årets hus i Roskilde. Årets plakette blev afsløret af Roskildes borgmester, Joy Mogensen, og der blev desuden holdt taler af menighedsrådets formand, Lis M. Frederiksen, og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Roskildes formand, Bent Oslev.
Holsøe Arkitekter lykønsker Roskilde Domsogn med den fornemme pris.

Læs motiveringen fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Roskilde HER

Københavns Lufthavn, Terminal 2

8. marts 2012

Holsøe Arkitekter har i samarbejde med Moe & Brødsgaard vundet totalrådgivningen ved ombygning af Terminal 2.

 

 

 

 

 

 

Mere…

SKI

19. december 2011

Holsøe Arkitekter er blevet prækvalificeret til SKI’s rammeaftale vedr. institutioner og beboelse i hele Danmark.

Prækvalifikation - Københavns Lufthavne

12. december 2011

Holsøe Arkitekter er blevet prækvalificeret til at give tilbud på totalrådgivningen ved om- og udbygning af Terminal 2, delaftale 1 og 2.

Indvielse af Konventgården

11. november 2011

Fredag den 11. november blev der med stor tilfredshed fra bygherren holdt indvielse af Roskilde Domsogns nye sognegård, også kaldet Konventgården.

Konventgården blev indviet med taler af Roskilde Domsogns menighedsrådsformand Lis M. Frederiksen, administrationschef Uffe Nielsen, arkitekt Peter Holsøe og hovedentreprenør Helmer Christiansen A/S v. Niels Techen.

 

 

Mere…

New York

3. oktober 2011

Tegnestuen er netop hjemvendt fra New York efter en fantastisk fire dages studietur, der har været rig på inspiration og oplevelser, spændende lige fra Frank Lloyd Wright til SANAA.

Holbæk Seminarium

1. august 2011

Holsøe Arkitekter har i samarbejde med Moe & Brødsgaard og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter vundet konkurrencen om en 3-årig rammeaftale til Holbæk Seminarium.
Holbæk Seminarium er tegnet af Gehrdt Bornebusch, Max Brüel og Jørgen Selchau i 1965 og blev fredet i 2010.

 

 

Mere…

Prækvalifikation - Holbæk Seminarium

5. juli 2011

Holsøe Arkitekter er blevet prækvalificeret til at give tilbud på rammeaftalen om teknisk rådgivning og bistand af Holbæk Seminarium.

Genopførelse af Norske Bro

1. juli 2011

Som et element i Slots- og Ejendomsstyrelsens projekt ‘Liv og Lys i Søndermarken’ genopføres træbroen foran Norske Hus i Søndermarken i sin oprindelige skikkelse. Holsøe Arkitekter indgår i projektet som rådgivere for Jönsson a/s, som har fået tildelt opgaven i totalentreprise.

Rejsegilde for ny sognegård

17. juni 2011

Fredag den 17. juni blev der holdt rejsegilde for Roskilde Domsogns nye sognegård. Den nye sognegård er en ombygning af samt tilbygning til den fredede Konventgårds lade. Med denne nye bygning bliver Konventgårdens oprindelige udformning som en firelænget gård genetableret. Holsøe Arkitekter var totalrådgiver og udførte opgaven i samarbejde med Moe & Brødsgaard.

 

 

Mere…

Indvielse af Breelteparkens orangeri

9. maj 2011

Holsøe Arkitekter har været totalrådgiver ved opførelsen af et nyt orangeri til Omsorgscentret Breelteparken. Projektet består desuden af renovering af ca. 1,5 km overdækkede gangforbindelser samt ny udvendig elevator fra plejeboligerne til omsorgscentret.

Breelteparkens nye orangeri blev indviet af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, der er protektor for Breelteparken.

1. spadestik til Plejecenter Trekroner og HP-Huset

5. april 2011

Holsøe Arkitekter deltog sammen med Roskilde Kommune, Enemærke & Petersen, fremtidige beboere m.fl. i 1. spadestik til opførelsen af 155 passivboliger til Plejecenter Trekroner og HP-Huset.

1. spadestik blev taget af Roskilde Kommunes borgmester, Poul Lindor Nielsen, samt projektets følgegruppe.

 

 

Mere…

Energioptimering af Slots- og Ejendoms- styrelsens ejendomme

1. januar 2011

Holsøe Arkitekter energioptimerer gruppe 1 ejen- domme for Slots- og Ejendomsstyrelsen. Optimeringen omfatter tage, facader, ventilationsanlæg m.m. på bl.a. Christiansborg, Udenrigsministeriet og Transport- ministeriet.

 

Transportministeriet…

Prinsens Gård, Frederiksberg Have…

Undervisningsministeriet…

Klimaministeriet…

Europa-Huset i København

1. december 2010

Holsøe Arkitekter har vundet konkurrencen om ombygning af Europa-Husets informationskontor i København (Maison de l’Europe). Ombygningen består bl.a. af et informationscenter (European Public Space), som skal være med til at skabe større kontakt og information omkring Europa-Parlamentet.

 

 

 

 

Mere…

Ny havepavillon på Marienborg

1. november 2010

Den ny havepavillon på Marienborg ved Bagsværd Sø er nu klar til at blive taget i brug.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere…

Nyt formidlingscenter for Roskilde Domkirke

27. september 2010

Roskilde Domsogns Menighedsråd har besluttet, at Domsognets Kulturarvsudvalg kan arbejde videre med et idéoplæg fra Holsøe Arkitekter til et underjordisk formidlingscenter i direkte tilknytning til domkirken.

 

 

 

 

Pressemeddelelse…

Mere…

CPH Swift ændrer navn til CPH Go

16. september 2010

Københavns Lufthavns kommende lavprisfacilitet, der åbner 31. oktober i år, har nu officielt fået navnet ”CPH Go”.
Lavprisfingeren har hidtil været kendt som ”CPH Swift”, men den arbejdstitel er fravalgt til fordel for CPH Go,
der sender et klart signal om det, det hele drejer sig om: Flere billige flybilletter til flere destinationer.

 

 

 

Mere…

Holsøe Arkitekter skal projektere Pleje- center Trekroner og HP-Huset

8. juli 2010

Enemærke & Petersen a/s har i samarbejde med Holsøe Arkitekter, Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende Ingeniører og Landskabsarkitekterne Roskilde I/S vundet totalentreprisekonkurrencen om 107 plejeboliger og 48 handicap- og psykiatriboliger opført som passivhuse i Roskilde.

 

 

 

Mere…

Holsøe Arkitekter skal projektere 126 almene passivboliger.

7. juli 2010

Holsøe Arkitekter skal projektere 126 almene passivboliger. E. Pihl & Søn A.S. har i samarbejde med Holsøe Arkitekter, Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S og Thing & Wainø landskabs- arkitekter aps vundet totalentreprisekonkurrencen om 126 almene boliger opført som passivhuse på Ravnsborgvej i Køge for Køge Boligselskab.

 

 

Mere…

Peter Holsøe taler om zink på PLÅT10

15. april 2010

Peter Holsøe taler om zink på PLÅT10. Blandt andre indlæg var der forelæsninger af Ryue Nishizawa, SANAA og Bruce Nichol, FRONT.

Rejsegilde for CPH Swift (CPH Go)

25. marts 2010

Den 25. marts 2010 blev der holdt rejsegilde for CPH Swift, hvor bl.a. CPH’s adm. direktør Brian Petersen og Brødrene A. & B. Andersens divisionsdirektør Henrik Bendsen holdt taler.

 

 

 

 

 

 

Mere…

Holsøe Arkitekter vinder rammeaftale

4. februar 2010

1. februar 2010 er det blevet offentliggjort, at HOLSØE ARKITEKTER har vundet en 4-årig rammeaftale udbudt af KAB.

Rammeaftalen, som er vundet i samarbejde med ALECTIA A/S, vedrører nybyggeri af boliger, daginstitutioner, ældre- og plejeboliger.

Holsøe Arkitekter ser frem til samarbejdet.

Holsøe Arkitekter projekterer CPH Swift

12. januar 2010

Brødrene A. & B. Andersen A/S har i samarbejde med Holsøe Arkitekter og ALECTIA A/S vundet totalentreprisekonkurrencen om CPH Swift for Københavns Lufthavne A/S.

 

 

 

 

 

 

Mere…

Indvielse af De kongelige Stalde

18. september 2009

Finansminister Claus Hjort Frederiksen overdrog de restaurerede kongelige stalde til Hendes Majestæt Dronningen

 

 

 

 

 

 

 

Mere…

Prækvalifikation - Wiedewelt

18. september 2009

Holsøe Arkitekter er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på restaurering af Wiedewelts skulpturer i Brede Allé, Fredensborg Slotshave.
Tilbuddet er afleveret og afventer afgørelse.

Prækvalifikation - Rytterstatue

18. september 2009

Holsøe Arkitekter er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på udskiftning af marmorbeklædningen på Frederik V’s Rytterstatue på Amalienborg Plads.
Tilbuddet er afleveret og afventer sin afgørelse.

Prækvalifikation - Lions Park

25. august 2009

E. Pihl & Søn A.S. er i samarbejde med Holsøe Arkitekter og Strunge Jensen A/S blevet prækvalificeret til at give tilbud på totalentreprise- konkurrencen om om- og tilbygning af Lions Park Frederiksborg Plejecenter. Tilbuddet samt projekt er afleveret og afventer sin afgørelse.

Pakhus D & E - Efterisolering kan både være smuk og klimavenlig

17. juli 2009

Pakhus D & E også kaldet Tvillingepakhusene omtales i Rockwool’s lavenergiguide (Alt om lavenergi, passivhuse og energirenovering)
Kilde: www.Rockwool.dk

 

 

 

 

Læs artikelen HER

Se projektet HER

VKR Holding’s nye hovedsæde i Byggeri + Arkitektur

10. juli 2009

Holsøe Arkitekter har tegnet VKR’s nye hovedsæde, som er præsenteret i det seneste nr. af byggeri + arkitektur (nr.26/2009 s.52-55).

Kilde: Byggeri + Arkitektur

 

 

 

 

Se projektet HER

Læs artiklen HER