Eigtveds Pakhus

Udskiftning af tag.

Pakhuset blev opført i årene 1748-50 under ledelse af hofbygmester Nicolai Eigtved. Alle husets fire etager blev benyttet af Asiatisk Kompagni frem til 1976 til lagerrum for kompagniets varer, idet dog de fem midterste fag i stueetagen var indrettet som kramkammer, hvor publikum efter skibenes hjemkomst kunne bese de kostbare, eksotiske varer.
Eigtveds Pakhus er senere renoveret til benyttelse for Centraladmini- strationen, som møde-, konference- og repræsentationslokaler.

 • Adresse:
 • Asiatisk Plads, København
 •  
 • Bygherre:
 • Slots- og Ejendomsstyrelsen
 •  
 • Etageareal:
 • -
 •  
 • Ingeniører:
 • -
 •  
 • År:
 • 2008