Kbh. Lufthavn - Terminal 2

Projektet omfatter ombygning af  Terminal 2’s nordlige kontorfløj,  som er placeret mod Terminalgade. De nuværende blandede funktioner i stueetagen ombygges med henblik på primært at etablere mere plads til passagerfunktioner, heriblandt større flowarealer, udvide køarealer til bagagedrop, etablere nye arealer til selv check-in samt etablering af nye vindfang, kommercielle arealer, nye billet- og handlerkontorer m.v. Derudover skal der etableres nye flugtvejstrapper gennem den eksisterende bygningsmasse fra stueetage til 2. sal. Etablering af trapperne medfører lokal ombygning af de eksisterende kontorfaciliteter samt etablering af nye toilet- og fællesfaciliteter på 1. og 2. sal. Forplads omlægges lokalt i forbindelse med etablering af nye vindfang.

 • Adresse:
 •  
 • Bygherre:
 • Københavns Lufthavne A/S
 •  
 • Etageareal:
 •  
 • Ingeniører:
 • Moe & Brødsgaard A/S
 •  
 • År:
 • 2013