Seletøjsmuseet

Seletøjsmuseet, som er en del af De Kongelige Staldes arealer, er istandsat. Det originale klinkegulv er skånsomt fuget og partielt fornyet, alle vægge og lofter er blevet gennemgående pudsrepareret og hvidkalket, og døre og vinduer er blevet underkastet en gennemgribende malerbehandling. Alle faste og løse montrer er blevet renoveret, og der er udført ny kabelføring til opdateret belysning overalt.
Udstillingslyset er nøje afstemt med de udstillede genstande, og der er anvendt specielt egnede minispots til belysning af de detaljerede udstillingsemner. Den generelle belysning er udført med nutidige armaturer, nedhængt med spots rettet mod montrerne. Alt lys er udført som LED.

 • Adresse:
 • Christiansborg Ridebane, De Kgl. Stalde
 •  
 • Bygherre:
 • Slots- og Ejendomsstyrelsen
 •  
 • Etageareal:
 •  
 • Ingeniører:
 • EKJ rådgivende ingeniører as
 •  
 • År:
 • 2012