Henriksholm

Holsøe Arkitekter er blevet valgt af Freja ejendomme A/S til at deltaget i et parallelopdrag, hvor opgave har væ-ret at udarbejde et forslag til en ny bebyggelse på de sidste ikke planlagte arealer af Henrikholm området i Vedbæk, bedre kendt som den tidligere Forsvarskommandos område.
Ved vurderingen af forslagene er der lagt vægt på arkitektoniske og land-skabelige kvaliteter på bebyggelsesplanniveau, herunder boligkvaliteter, udearealer, trafik og parkering, økonomi og bygbarhed, markedskvaliteter og salgbarhed.
Det er hensigten, at resultaterne af parallelopdraget vil blive anvendt til ud-arbejdelse af efterfølgende byggeretsgivende lokalplan for delområde 2.

 • Adresse:
 • Henriksholm, Vedbæk
 •  
 • Bygherre:
 • Parallelopdrag v. Freja Ejendomme
 •  
 • Etageareal:
 • 19.500 m2
 •  
 • Ingeniører:
 •  
 • År:
 • 2013