Udviklingsplan nord for Kbh.

Bygningerne placeres på grunden som en opløst karré, der med sin udformning får en nedskaleret karakter med menneskelig skala, og dermed fremstår let og åbent. Der skabes intime grønne gårdrum med interne og eksterne grønne forbindelser, der tilgodeser både bygningernes beboere samt naboer, hvilket bidrager til mødet mellem mennesker.

 • Adresse:
 • n/a
 •  
 • Bygherre:
 • n/a
 •  
 • Etageareal:
 • 22.307 m2
 •  
 • Ingeniører:
 • -
 •  
 • År:
 • 2023