Pakhus D & E

Udvendig efterisolering og restaurering

Pakhusene, der er opført i 1920erne som et pudset industrihus med karakteristiske insitu-støbte betonkonstruktioner og facader, var forinden renoveringen meget slidte, og det ene af husene stod uden tagetage, da det havde været udsat for brand. Samtidig var bygningerne blevet ”rustne” med tiden.

Ved at skabe en skabelon af facaderne, som blev gengivet i stenulden, kunne vi trække detaljerne med ud i den nye facade og rekonstruere gesimser og fremspring. Afslutningsvis blev der pudset oven på facadeisoleringen, så detaljerne i dag står fint og tydeligt frem.

Se artikel fra Rockwool HER

 • Adresse:
 • Dampfærgevej, 2100 København Ø
 •  
 • Bygherre:
 • Københavns Havn, TK Development
 •  
 • Etageareal:
 • 13.500 m2
 •  
 • Ingeniører:
 • -
 •  
 • År:
 • 2001