Åhaven

Bebyggelsen består af to bebyggelsestyper: Rækkehusene og etagehuset.
Rækkehusene er udlagt, så de tilpasser sig områdets eksisterende bygningsmasse med den høje del (3 etager) omkring ankomstvejen (alléen) og den lave del (2 etager) mod de eksisterende parcelhuse og landskabet. Langs Søndre Ringvej er det højere etagehus (4 etager) beliggende som en afsluttende randbebyggelse.

 • Adresse:
 • Risingevej, Vallensbæk Strand
 •  
 • Bygherre:
 • Sjælsø Gruppen A/S
 •  
 • Etageareal:
 • 25.000 m2
 •  
 • Ingeniører:
 • Rambøll
 •  
 • År:
 • 2009